مروری بر کتاب ” جامعه شناسی خودمانی ” از حسن نراقی

وای از این قوم بی حمیت و بی دین ترک ری، کرد خمسه، لر قزوین عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین «قائم مقام فراهانی» جامعه شناسی خودمانی اولین کتابی هست که در زمینه “جامعه شناسی ایران” مطالعه کردم. کتابی که در دسته کتاب های “ما چگونه ایم …

ادامه مطلب