مروری بر کتاب ” چرا ملت ها شکست می خورند ؟ ” از دارون عجم اوغلو

« چرا ملت ها شکست می خورند ؟ » با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی پاسخ می دهد که قرن ها متخصصان را درمانده کرده است. چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند و به واسطه ثروت و فقر، سلامتی و بیماری غذا و قحطی از یکدیگر مجزا می شوند؟ آیا این امر …

ادامه مطلب